Održavanje nekretnina

 

Nudimo novu i jedinstvenu uslugu na području Osječko-baranjske županije. Posjedujete li nekretninu koju niste u mogućnosti redovito posjećivati i održavati ili Vam je potrebna pomoć zatražite našu stručnu pomoć! Nudimo Vam naše usluge redovite kontrole Vaše nekretnine te održavanje i čišćenje. Održavanje nekretnine predstavlja problem ukoliko niste u mogućnosti obići sami nekretninu nekoliko puta mjesečno, provjeriti stanje instalacija, ispravnost vanjske stolarije i uraditi sitne popravke. Pružamo stručnu pomoć kod kupnje, prodaje, zamjene ili najma nekretnine.

 Ubrzani tempo života danas ostavlja veoma malo slobodnog vremena koje postaje sve dragocjenije. Uz brojne obveze morate voditi brigu i o vašim nekretninama koje predstavljaju trajnu vrijednost i dobro.

Više o...
Imate nekretninu koja je u najmu?

 

Angažiranjem naše tvrtke dobivate sigurnost da će se vaša nekretnina koristiti na način kako je definirano ugovorom o najmu. Nudimo organizacijski dio poslova najma kao:

 -          terenski obilazak nekretnine i provjera stanja

 -          izrada fotodokumentacije i dostava vlasniku

 -          provjera stanja brojila i redovitosti uplata režija

 -          savjetovanje o potrebnim zahvatima na nekretnini

 -          briga o daljnjem najmu i ostvarivom prihodu od najma

 

Više o...