Upravitelj zgrada i objekata

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisuje da svaka zgrada mora imati sklopljen ugovor o upravljanju s nekim od ovlaštenih upravitelja. U slučaju da takav ugovor nije sklopljen, lokalna će uprava imenovati prinudnog,

odnosno privremenog upravitelja koji će upravljati zgradom do sklapanja ugovora o redovnoj upravi. Poslovi, prava i obveze upravitelja također su uređeni Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te pobliže, Ugovorom o upravljanju. Upravitelj za svoj rad odgovora suvlasnicima putem predstavnika suvlasnika.